Web Uživatel Přihlášení

Jarní petrklíčDlouhý Široký Bystrozraký z.s.
ZŠ a MŠ Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17
Městská část Praha 8
Městská část Praha-Ďáblice
PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.
Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta

Termín

23. března 2023 od 9.30 do cca 19.00 hodin

Přihlašování

od 2. února 2023 od 10.00 hodin do 2. března 2023,
resp. při naplnění limitů počtu přihlášek

Místo

Kulturní dům Krakov v Praze 8
(V programu upřesníme předpokládaná zahájení jednotlivých kategorií. Program bude zveřejněn na internetu, kde si ho mohou všichni vyhledat: www.jarni-petrklic.cz nebo přes provolbu www.dlouhysirokybystrozraky.cz nebo www.skoladablice.cz nebo www.porg.cz . Program nebude distribuován jinou cestou. Soutěžící děti budou moci odcházet po vyhodnocení své kategorie).

Propozice

Tento muzikantský festival je určen pro malé a mladé hudebníky a zpěváky, kteří mohou navštěvovat ZUŠ, ale i těm, kteří si rádi zazpívají či zahrají jen tak pro radost.

Kategorie

Mladší zpěváci „MZ“ (jednotlivci)
Starší zpěváci „SZ“ (jednotlivci)
Mladší instrumentalisté „MI“ (jednotlivci)
Starší instrumentalisté „SI“ (jednotlivci)
Komorní sbory a soubory „KS“ (2 až 5 členné)
Sbory a soubory „S“ (minimálně 6 členné)

Registrace školy Propozice Informace
Josef Buchal, ředitel festivalu
bottom