Web Uživatel Přihlášení

Několik informací o dětském hudebním festivalu JARNÍ PETRKLÍČ


Prvních 10 ročníků se konalo jako nepostupová soutěž. Setkávaly se tehdy zejména děti z Prahy 8 a postupně přibyli hudebníci z pátého pražského obvodu. Soutěž si získala velkou oblibu a respekt v hudebním světě zmíněných obvodů, zejména na mnohých školách těchto čtvrtí.

Jarní petrklíč bývá často první příležitostí k hudebním vystoupením na veřejnosti. Je to setkání muzicírujících dětí - ať už se hudebně vzdělávají v ZUŠ nebo u soukromých učitelů hudby anebo si rády zazpívají a zahrají jen tak pro radost. Zakladatelům, stojícím v roce 1985 u kolébky akce, se tak splnil jejich hlavní záměr, který dali přehlídce do vínku. Pro řadu pravidelných návštěvníků je to symbolický klíč k jaru.

Počet účastníků značně vzrostl. Jarní petrklíč se přerodil v postupovou přehlídku. Na mnoha místech pořádají školní kola, aby vybrali a vyslali do finále soutěže své nejlepší muzikanty. Každé zařízení dnes může do jednotlivých kategorií vyslat po dvou soutěžících. Děti vystupují celkem v šesti kategoriích – dvou pěveckých, dvou instrumentálních a dvou sborových. Zpěváci (v individuálních vystoupeních) soutěží výhradně s lidovými písněmi, instrumentalisté hrají výlučně na akustické hudební nástroje.

Dlouhý Široký Bystrozraký z. s. (zabývající se kulturně-sportovními akcemi pro děti) převzal štafetu a posledních 26 ročníků je hlavním garantem – vyhlašovatelem Jarního petrklíče. Spolu s ním se dnes spolupodílí na úspěšném pořádání festivalu i ZŠ a MŠ Praha 8 – Ďáblice, MČ Praha 8, MČ Praha-Ďáblice a PORG Libeň. Od roku 1993 se datuje spolupráce s Univerzitou Karlovou v Praze - Pedagogickou fakultou, zejména s katedrou hudební výchovy.

S úspěšnou historií je spjato mnoho hudebních odborníků a podporovatelů. V porotách soutěže zasedli mj. RNDr. Zbyněk Blecha, Doc. Stanislav Pecháček, Doc. Marka Perglerová a další pedagogové a studenti z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UK Praha, Pavel Jurkovič (skladatel a pedagog, první prezident a lektor České Orffovy společnosti), Mgr. Stanislav Bílek (hornista Státní opery Praha, učitel ZUŠ Praha 8), Mgr. Jan Bukovský a Mgr. Michal Arnot (aktivní muzikanti z PORG Libeň), Eva Štruplová (sólistka opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích), Lenka Šmídová, Dana Burešová a Jitka Svobodová (sólistky opery Národního divadla v Praze), Jan Mráček a Hana Melíšková (umělecký vedoucí a členka Československého komorního orchestru Praha), Luboš Patras (trumpetista orchestru Státní opery Praha) a mnoho dalších. Záštitu nad soutěží v minulosti převzali Mgr. Václav Vomáčka, starosta MČ Prahy 8 a člen České filharmonie, děkani Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2011 aktivně podporuje tento dětský hudební festival pan Jiří Oberfalzer, současný místopředseda Senátu Parlamentu ČR.

Poděkování patří dlouhé řadě pořadatelských subjektů, organizátorům, pravidelným hostům přehlídky. Uznání zaslouží stovky vystupujících muzikantů, kteří se sjíždějí z mnoha koutů Čech.

Od 23. ročníku vyhodnocuje porota úspěšné vystupující do tří pásem, respektive vyhlašuje držitele zlaté, stříbrné a bronzové stuhy. Od tohoto ročníku, uskutečněném v roce 2010, jsou tradiční odměnou pomlázky s příslušnou stuhou, spojené s diplomem. Držitelé zlaté stuhy si odnesou symbolický petrklíč. V každé kategorii dostává jeden z držitelů zlaté stuhy příslušnou hlavní cenu.

Od 28. ročníku (2015) jsou samostatně vyhodnocovány sbory, resp. soubory, obdobně komorní sbory a komorní soubory.

Jarní petrklíč je ale hlavně dětskou muzikantskou přehlídkou. Příležitostí k předání radosti písničkou a potěšení se z pěkné noty od někoho jiného.

Dopřávejme si příjemné souznění s hudbou!

vyhlašovatelé festivalu
Mgr. Daniel Přibík & Mgr. Josef Buchal DŠB

bottom