Web Uživatel Přihlášení

Porotci Jarního Petrklíče

Ema Šoferová

Základní školu absolvovala v Jesenici v r. 2011. Od 1. třídy ráda zpívala, ve 12 letech začala docházet na hodiny sólového zpěvu k Haně Žárové a kromě toho zpívala také v pěveckém sboru. Absolventka Státní konzervatoře v Praze, kde studovala zpěv u profesorky Jiřiny Přívratské. Ve finále hudebního festivalu Jarní petrklíč byla celkem dvakrát, v r. 2010 získala zlatou stuhu v kategorii malých souborů/sborů jako pěvecké duo, v r. 2011 v téže kategorii pak stuhu bronzovou a zároveň se v kategorii starších zpěváků jako sólistka stala absolutní vítězkou. Kromě dalšího studia, kterému se chce věnovat, učí na základní škole hudební výchovu.

2023 2022

Eva Burešová

sólistka opery Národního divadla, vystudovala zpěv na Pražské konzervatoři. Byla žačkou profesorky Brigity Šulcové. Během svých studií se zúčastnila několika hudebních kurzu u profesora Pavla Lisiciana ve Výmaru v Německu. V pátém ročníku konzervatoře se stala sólistkou divadla v Českých Budějovicích, kde její první rolí byla Zerlina v Mozartově Donu Giovannim. V témže divadle zpívala Adélu v Straussově Netopýrovi a dále Kuchtíka v Dvořákově Rusalce a Esmeraldu ve Smetanově Prodané nevěstě. Od sezóny 1992/1993 na jevišti Národního divadla vytvořila hlavní role ve významných operních dílech českého i světového repertoáru. Kromě Mařenky to v operách Bedřicha Smetany byla Jitka (Dalibor), Vendulka (Hubička), Hedvika (Čertova stěna), Ludiše (Braniboři v Čechách), v operách Antonína Dvořáka zpívala Rusalku (Rusalka) a Terinku (Jakobín), v dílech Leoše Janáčka Jenůfu (Její pastorkyňa) a Lišáka (Liška Bystrouška). Mezi její význačné role patří i Taťána (Čajkovskij – Evžen Oněgin), Kněžna (Mozart – Figarova svatba), Micaela (Bizet – Carmen) nebo Alžběta (Wagner – Tannhäuser). V roce 2008 Dana Burešová získala Cenu Thálie za mimořádný ženský jevištní výkon v roli Alžběty ve Wagnerově opeře Tannhäuser.

2023 2022

Eva Štruplová

Sólistka opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, pochází z Kutné Hory. Po studiích na Státní konzervatoři a Akademii múzických umění v Praze absolvovala stipendium v italské Sieně u profesora Bergonziho a účastnila se několika mezinárodních pěveckých soutěží (např. Grimsby, Velká Británie). Poté se stala sólistkou opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Zde ztvárnila mimo jiné tyto role: Musette (Bohéma – Puccini), Zuzanka (Figarova svatba – Mozart), Zerlina (Don Giovanni – Mozart, 2006-2008 hostování ve Stavovském divadle v Praze), Despina (Cosi fan tutte – Mozart), Manon (Manon – Massenet), Rosina (Lazebník sevillský – Rossini), Martha (Martha – Flotow), Adina (Nápoj lásky – Donizetti), Terinka (Jakobín – Dvořák), Jitka (Dalibor – Smetana), První žínka (Rusalka – Dvořák), Esmeralda (Prodaná nevěsta – Smetana), Barče (Hubička – Smetana), Anina (Noc v Benátkách – Strauss), Arsena (Cikánský baron – Strauss), Liška Bystrouška (Liška Bystrouška – Janáček), Gilda (Rigoletto – Verdi, 2003 - Český Krumlov, 2008 -hostování v Divadle F. X. Šaldy v Liberci), Violetta (La Traviata – Verdi), Rosina (Lest a láska – Haydn), Krista (Ptáčník – Zeller), Anička (Čarostřelec – Weber), Oscar (Maškarní ples – Verdi, 2008 – operní festival Olomouc), Adéla (Netopýr – Strauss, 2003 - České Budějovice, 2004 - hostování v Divadle F. X. Šaldy v Liberci). Za poslední dvě uvedené role byla v širší nominaci na cenu Thálie v letech 2003 a 2005. Hostuje také ve Stavovském divadle v Praze, v Divadle J. K. Tyla v Plzni, Divadle F. X. Šaldy v Liberci a ve Státní opeře v Ústí nad Labem.

2023 2022

Jitka Svobodová


Lenka Šmídová


Marcela Krocová - Tupá

Studovala hru na klavír na konzervatoři v Plzni. Ve studiu dále pokračovala na hudební fakultě AMU v Praze v klavírním oddělení prof. Miroslava Langera. Zúčastnila se turné s různými orchestry po Anglii, USA, Itálii, Německu, atd. Také spolupracuje s Českým rozhlasem. Působila jako korepetitorka v Plzni v divadle J. K. Tyla. Nyní je zaměstnaná v Praze na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy též jako korepetitorka a vyučuje hře na klavír na The Inernational School of Music and Fine Arts Prague. Je členkou Československého komorního orchestru pod vedením pana Jana Mráčka.

2023 2022

MgA. Jan Mráček

Studoval pražskou konzervatoř ve třídě prof. Dr. O. Stejskala a pražskou AMU absolvoval u prof. V. Snítila. Již v té době vystupoval s ČsKOP. Po studiích byl 9 let členem Pražského komorního orchestru (PKO), krátce působil v Orquesta Sinfonica de Tenerife a poté jako zástupce koncertního mistra SOČRu v Praze. Od r. 1991 zastával 10 let funkci koncertního mistra Pražských symfoniků FOK a 5 let zástupce koncertního mistra a stále zde působí (členem orchestru je již 23 let). Jako sólista spolupracoval a nahrával s předními orchestry jako je Český rozhlas a televize, Symfonický orch. hl. m. Prahy FOK, Symfonický orchestr RTS v Bělehradu a Komorní orchestr v Novém Sadu (Srbsko).Jeho repertoár zahrnuje všechny epochy od baroka do moderních dob: díla Brucha (Skotská fantazie), Suka (Fantazie g-moll), Mozarta (Koncerty, Koncertantní symfonie pro housle a violu, Concertone pro 2 housle), Bacha (Koncerty, Dvojkoncert), Haydna (Koncertantní symfonie pro housle, violoncello, hoboj a fagot), Beethoven (Trojkoncert), Brahmse ((Dvojkoncert), atd. Koncertoval společně s významnými sólisty, jako jsou houslista Václav Hudeček, violoncellisté Jiří Bárta, Jan Širc a Jiří Hošek, hobojistka Jana Brožková a také se svým synem, houslistou Janem Mráčkem ml. Jan Mráček má řadu nahrávek vydaných, mezi jiným, u firmy BMG VICTOR, INC. - Japonsko, CLARTON, MUSIC VARS - Praha, nejnovější z edice ČsKOP - koncerty pro dvoje housle a orchestr spolu s Václavem Hudečkem.

2023 2022

MgA. Marie Buchalová

Vystudovala hru na flétnu u prof. Miroslava Lopuchovského na Pražské konzervatoři. Od roku 2006 je první flétnistkou Pražského filmového orchestru. Dvanáct let působí jako učitelka fléten na ZUŠ Na Popelce v Praze. Na Akademii múzických umění v Praze vystudovala obor Hudební management. Již za dob studií produkčně zajišťovala koncerty a zájezdy orchestrálních těles (Talichova komorní filharmonie, PKF-Prague Philharmonia) a od roku 2015 působí jako produkční Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. V současné době je na rodičovské dovolené.

2023 2022

Mgr. Jan Bukovský

Vystudoval gymnázium Litoměřická na Proseku a dále Fakultu tělesné výchovy a sportu UK Praha, obor tělesná výchova - zeměpis. Od roku 2003 vyučuje na PORGu. Zpívá jazz i funky, hraje s několika kapelami. K jeho koníčkům patří jóga, běh, plavání, volejbal, turistika, tanec a vaření.

2023

Mgr. Václav Vomáčka

Absolvoval Hudební fakultu AMU v Praze, obor violoncello, ve třídě prof. M. Sádla Dvanáct let působil v České filharmonii. Během revoluce v roce 1989 se aktivně zapojil do veřejného i politického života a byl zvolen starostou Městské části Praha 8. Pod jeho záštitou probíhal v letech 1996, 1997, 1998 Jarní petrklíč v Libeňském zámečku a v KD Krakov. V roce 1998 se však vrátil zpět ke své původní profesi. V současnosti je Václav Vomáčka uměleckým vedoucím Pražského salonního orchestru, kde vedle dirigování a hry na violoncello se uplatňuje též jako sólový zpěvák.

PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

Studovala hudební výchovu, klavír a hudební teorii na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2003 působí jako odborný asistent na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde vyučuje hudební teorii, integrativní hudební pedagogiku a hru na klavír. V těchto oblastech rovněž publikuje. Rovněž vyučuje hru na klavír na ZUŠ J. L. Dusíka v Čáslavi a věnuje se přednáškové činnosti. Je členkou redakční rady časopisů Hudební výchova a Teoretické reflexe hudební výchovy. Téměř 20 let vede vokálně instrumentální soubor Čáslavská chrámová schola. Je koordinátorkou řady hudebněvýchovných projektů.

2023 2022

RNDr. Zbyněk Blecha, CSc., MgA

Po studiích a několikaletém učitelském působení nastoupil jako vysokoškolský pedagog a dosud působí na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK. Pověřován je vedením pěvecké přípravy zahraničních studentů. Zároveň vyučoval na ZUŠ. Na obou pracovištích byl oblíbeným učitelem. Na počátku jeho profesionální hudební dráhy bylo absolutorium operního zpěvu na pražské HAMU a další školení u významných umělců. Byl členem a sólistou řady sborů, později koncertní pěvec a host na operní scéně. Pracoval v porotách, byl hlasovým pedagogem Vysokoškolského sboru, vedl v oboru úspěšné diplomové práce, někteří absolventi vykročili na uměleckou dráhu. Za vynikající dlouholetou pedagogickou činnost obdržel medaili 1. stupně Ministerstva školství.

Zdeněk Talácko

vystudoval Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi. Ještě na gymnáziu se probojoval v rámci klavírní soutěže ZUŠ do národního kola. Následně pak v oboru tělesná výchova a český jazyk a literatura vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK Praha a Fakultu filosofickou UK Praha. Od roku 2016 je učitelem tělesné a hudební výchovy na PORGu. Ve volném čase se věnuje hudbě. Vystupuje pod uměleckým jménem Tácek, pod kterým v loňském roce vydal své debutové pop-akustické album Bůh s Luciferem. Mezi oblíbené koníčky patří fitness, snooker, tanec, skládání písní, psaní básní a vážná hudba.

2023 2022
bottom