Seznam soutěžících v hudební soutěži
JARNÍ PETRKLÍČ 2023


Kategorie: Starší instrumentalisté „SI“
o cenu Dlouhého Širokého Bystrozrakého z. s. Mgr. Daniela Přibíka

Poř. Jméno Škola Třída Program Doprovod Nástroj
1. Adriana Křížová ZUŠ Josefa Slavíka 8. .J. B. Accolay - Houslový koncert a-moll (1. část - úryvek/ z důvodu časového limitu) . housle
2. Eliška Ševčíková ZUŠ Votice 6. J.S.Bach Invence č. 8, W. A. Mozart Sonáta C dur, 3.věta O Klavír
3. Sára Poledníková Gymnázium Praha 9, Chodovická kvarta Boccherini L.: Menuet Alena Cidlinská klavír
4. Alžběta Dušková Biskupské gymnázium J.N.Neumanna 9. Sarabanda, Boureé bez doprovodu sopránový saxofon
5. Barbora Dušková Biskupské gymnázium J.N.Neumanna 7. Arabeska č.4 - B.Martinů J.Zaplatílek housle
6. Jan Heissiger ZUŠ Music Art v.o.s. 8. A. Grečaninov: Žaloba bez doprovodu Klavír
7. David Valta ZŠ U Krčského lesa 8. A Milan Dvořák: Jazzová minietuda, Klement Slavický: Etuda bez doprovodu klavír
8. Kateřina Šmejkalová ZŠ U Krčského lesa 7. B Marche des vestales, Danca do sapo Bc. Marie Matějková - klavír flétna
9. Anna Kateřina Bártová ZŠ a ZUŠ Jesenice 6. Carl Maria von Weber: Koncert in f, 3. v. upřesníme Josef Bárta, klavír klarinet
10. Sofie Zinke ZŠ a ZUŠ Jesenice 8. Zdeněk Fibich: Selanka Josef Bárta, klavír klarinet
11. Vojtěch Stejskal ZUŠ Music Art v.o.s. 8. Antonio Diabelli: Sonatina per tromba e pianoforte op. 151, no. 1 (1. a 2. věta) klavír, Ladislava Kaspříková trubka
12. Ngoc Ha Ngo ČRG s.r.o. České Budějovice sekunda Pro Elišku - Ludwig van Beethoven _ klavír
13. Vojtěch Čech ZUŠ Olešská sekunda F. Liszt Etuda d moll, a moll klavír
14. Jiří Macevič ZUŠ Olešská 8. G. Martin: Swinging Molly, Z. Fibich: Scherzo klavír
15. Adam Maria Chlud ZUŠ Jana Hanuše 7. S. Raška: Starý baron, Zpěv francouzské slečny; P. Samiec: Tanec loupežníků Jana Halbychová akordeon
16. Amálie Grombířová ZUŠ Jana Hanuše 9. A. Solev: Sofia; S. Raška: Pařížský klučina Jana Halbychová akordeon
17. Alžběta Svobodová OPEN GATE III. ročník gymnázia Clementi M. I. a III. věta ze Sonatiny C dur bez doprovodu klavír